Urlop nad morzem

morze, jeziora, góry, Polska

zbiornik wodny - jezioro Żarnowieckie 2010

12 czerwiec 2010r.

Żarnowieckie Jezioro, ten piękny krajobrazowo i rozległy zbiornik wodny leży na Wysoczyźnie Żarnowieckiej, między kępami Żarnowiecką i Gniewinowską, w odległości 4 km od Bałtyku, od którego oddzielają go podmokłe Krokowskie Łąki i 32-metrowej wysokości wał wydmowy. Jego powierzchnia wynosi 1470 ha, maksymalna głębokość 19,4 m, średnia 8,4 m, długość 7,5 km, a maksymalna szerokość 2,6 km. Południowy kraniec jeziora graniczy z rynną o szerokości około 1,5 km, przez którą płynie Piaśnica, jeden z dwu większych cieków uchodzących do omawianego zbiornika wodnego. Jezioro Żarnowieckie (dawna nazwa Piaśnica) jest jeziorem rynnowym, wyżłobionym przez wody polodowcowe. Lustro jego wody wzniesione jest przeciętnie 1,39 m n.p.m. Od strony zachodniej i wschodniej ujęta jest misa jeziorna stromymi, do 95 m wznoszącymi się n.p.m. zboczami wysoczyzny morenowej, falistej i pokrytej lasem. Dwoma wymienionymi potokami i kilku innymi ciekami wpływa do jeziora 1,6 m3/s wody. W okresie istnienia Morza Litorynowego czyli przed 5000-6000 lat dzisiejsze Błota Nadmorskie zalane były wodą morską i tworzyły wraz z dzisiejszym jeziorem zatokę. Powstała później i istniejąca do dziś linia brzegowa z wałem nadmorskich wydm zakończyła istnienie zatoki. Zasilająca swoją wodą Piaśnica wypływa z mokradła, położonego w lasach, około 3 km na pd. zach. od wsi Mała Piaśnica. Zbiera ona wody z obszaru o pow. 90 km2 i płynie ■ korytem o długości 15,7 km licząc od źródła do pd. krańca jeziora. Drugi ciek - Bychowska Struga posiada dorzecze o powierzchni 105 km2 a główny jej dopływ Salinka, płynąca przez dwa jeziora Salińskie i Czarne tworzy poniżej Jez. Salińskiego przełom o głębokości do 15 m. Długość koryta Bychowskiej Strugi wynosi około 20 km, a Salinki 9,8 m. Jezioro uzyskuje nadto wodę z około 70 źródeł znajdujących się bądź na zboczach wysoczyzny, na wysokości J 10-45 m n.p.m., bądź u jej podnóża. Istnieje też prawdopodobnie podziemne zasilanie jeziora przez wody wypływające z jego dna. Temperatura wód powierzchniowych jeziora dochodzi w sierpniu do 21°C. Dzięki obiegowi wody jeziora przez aparaturę Elektrowni Szczytowo-Pompowej, a w przyszłości Elektrowni Jądrowej „Żarnowiec", przewidywane jest podniesienie się jej temperatury o 10°C, co umożliwi hodowlę ryb ciepłolubnych. Jezioro jest od niepamiętnych czasów terenem obfitych połowów ryb. W XIII w. należało do klasztoru żarnowieckiego, po 1772 r. do pruskiego fiskusa, a następnie przeszło w prywatne ręce. W 1912 r. zakupił całe jezioro od spadkobierców Augustyna Ceynowy z Łubkowa Augustyn Konkol z Nadola. W rękach tej rodziny pozostawało do 1939 r. Zasłużeni dla polskości Konkolowie utracili wówczas cały majątek wraz z jeziorem i musieli opuścić Nadole. Nie odzyskali go i po wojnie. Po 1945 r. przejęło jezioro państwo i zorganizowało PGRyb. Poławiane są w tym zbiorniku liny, węgorze, szczupaki, leszcze, okonie, płocie, a także stynki, jazgarze, ukleje, kiełbie, rzadziej sielawy. Opodal wypływu Piaśnicy pojawiają się flądry. Niektóre gatunki trzymają się tylko w pewnych częściach np. pod Lubkowem okonie i szczupaki, pod Kartoszynem leszcze. Ryby łowione są niewodami w stałych miejscach, tzw. toniach. 71 toni ma nazwy kaszubskie, np. Kruszka, Czorno Strega, Granca (granica), Reków Brzęch (brzuch raka), Stegna, Drzonowi cierz (krzek ciernisty). Także różne punkty na lądzie mają swoje, niektóre owiane legendami nazwy, np. Stolemowo Góra (Góra Stolema, legendarnego olbrzyma), Mechowi Złob (wąwóz mchowy), Sarnio Góra, Zajczy Żłob (wąwóz zajęczy) i wiele innych. Okolica Jez. Żarnowieckiego była od ponad stu lat odwiedzana przez turystów ze względu na malowniczość oraz istnienie interesujących miejscowości i miejsc, jak: Żarnowiec, Krokowo, Nadole, Odargowo, Świecino, Zamkowa Góra i inne. Powstanie dwu wzmiankowanych elektrowni wzbogaci program wycieczkowy krajoznawców, a otwarta 1 VI 1986 r. linia kolei elektrycznej z Wejherowa do obydwu elektrowni ułatwi dostanie się do tego rejonu. Teren do tej pory nie jest zagospodarowany turystycznie. Nie ma bazy noclegowej i żywieniowej w żadnej z miejscowości leżącej wokół Jez. Żarnowieckiego. travel Turystycznie wycieczki

ocena 3,9/5 (na podstawie 82 ocen)

jeziora, jeziora, Kaszuby, nad morzem, jezioro Żarnowieckie