Urlop nad morzem

morze, jeziora, góry, Polska

Ścieżka militarna Hel

11 maj 2011r.

Ścieżka militarna Najważniejsze historyczne obiekty militarne Nordy są chronione prawem jako zabytki architektury. W roku 1999 helscy harcerze wyznaczyli szlak turystyczny. Oznaczyli go białymi, prostokątnymi polami na pniach drzew. Umożliwia to dotarcie turystom do większości ciekawych obiektów militarnych.
Sala tradycji 9 Flotylli Obrony WybrzeżaW budynku Klubu Garnizonowego przy ul.Przybyszewskiego mieści się Sala Tradycji 9F0W. w której przedstawiono pamiątki związane z przeszłością i teraźniejszością Garnizonu Helskiego. Są tam m.in.: przedmioty osobiste marynarzy, mosiężne łuski po nabojach ze słynnej baterii im kmdr. ppor. Heliodora Laskowskiego, a także plansze przedstawiające czas odbudowy Polskiej Marynarki Wojennej. Zwiedzanie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym: (058) 675 70 87 Obok budynku, w którym znajduje się Sala Tradycji 9FOW, można obejrzeć plenerową ekspozycję brom i uzbrojenia. Uwagę przyciągają m in.: działa okrętowe i lądowe, wyrzutnie bomb głębinowych, miny morskie różnych typów, fragment pociętej lufy armaty Bofors z byłej 31 baterii im. H. Laskowskiego. 31 Bateria Cyplowa im. Heliodora Laskowskiego (1932-1935 r.) Była to najcięższa polska bateria nadbrzeżna we wrześniu 1939 r. Do walki weszła nie-ukończona i bez odpowiedniego zapasu amunicji, ale w trakcie działań wojennych dowiodła swej dużej skuteczności. We wrześniu 1939 r. na Cyplu Helskim znajdowały się 4 stanowiska ogniowe szwedzkich armat "Bofors". kal. 152,4 mm. Dwie nieuszkodzone armaty przechowywane są w muzeach wojskowych w Gdyni i Warszawie, natomiast w Helu znajduje się fragment trzeciej. Kia początku 1948 r. stanowiska baterii wykorzystane zostały do ustawienia radzieckich armat 130 mm, z których jedna zachowała się do dziś. Pozostałości stanowiska dwudziałowej Baterii Nr 21 (1939 r.) Usytuowana około 60 m na lewo od drogi, tuz przed wejściem na bałtycką plażę, wraz z bateriami 22123 wchodziła w skład 2 Morskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej Rejonu Umocnionego Hel. Jej główne uzbrojenie stanowiły francuskie armaty na podstawach morskich firmy "Schneider" kal. 75 mm. a zadaniem była obrona przeciwlotnicza stanowisk cyplowej baterii im. H. Laskowskiego. Stanowiska "Flakbatterie" Usytuowane na porośniętych lasem wydmach, na zachód od Baterii Nr 21, cztery stanowiska niemieckiej baterii przeciwlotniczej Kriegsmarine, kal. 105 mm. Obecnie częściowo zasypane piaskiem, nie przypominają swego dawnego przeznaczenia. Stanowisko Baterii Nr 33 ("duńskiej", 1931 r.) Prowadzą do niego wytyczony szlak i leśna droga w kierunku dzikiej, bałtyckiej plaży. Bateria wchodziła w skład Dywizjonu Artylerii Nadbrzeżnej. Jej uzbrojeniem były francuskie działa firmy "Schneider" kal. 105 mm, a maksymalny zasięg salwy - 17 700 m. Bateria mogła prowadzić ogień do celów morskich i lądowych. Stanowisko Baterii Nr 32 ("greckiej", 1931 r.) Usytuowane jest przy drodze, w pobliżu powojennych stanowisk baterii 150 mm. Tworzą je dwa schrony i działobitnie Dywizjonu Artylerii Nabrzeżnej, na których zamontowane były armaty polowe kal. 105 mm francuskiej firmy "Schneider". Mogły prowadzić ogień okrężny do celów morskich i lądowych. Bateria stanowiła zaczątek fortyfikacji obronnych przyszłego Rejonu Umocnionego Hel. Zdemontowane działa można oglądać w ekspozycji plenerowej Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Ruiny niemieckiej baterii przeciwlotniczej Usytuowane są na wysokiej wydmie, przy torach koleiowych, ok. 1000 m na wschód od 23 Baterii plot. kal. 105 mm, 4 stanowiska ogniowe. Około 300 m na zachód znajduje się piętrowy bunkier, będący najprawdopodobniej stanowiskiem dowodzenia i dalmierzem baterii Stanowisko Baterii Nr 23 (1935 r.) Usytuowane jest na wysokiej wydmie, ok. 100 m w prawo od drogi prowadzącej na dziką plażę morską. Jego wejścia widoczne są z torow kolejowych, a konstrukcja i uzbrojenie bardzo zblizone do baterii nr 21 i 22. Bateria mogła prowadzić ogień do celów nawodnych i naziemnych. Jej zadaniem była obrona przeciwlotnicza Rejonu Umocnionego Hel od strony zachodniej. Stanowiska Baterii "Schleswig Holstein" (1939-1940) Największe stanowiska w basenie Morza Bałtyckiego. Składały się na nie: trzy stanowiska ogniowe kal. 406 mm (dwa z nich zajęte przez MW) z naziemnymi, żelbetowymi schronami ciężkiego typu, dwa magazyny amunicyjne (niedostępne) oraz trzydziestometrowa wieża obserwacyjna (nazywana przez mieszkańców Helu "Mysią"), na której zamontowany byl dalmierz. Do wnętrza wszystkich bunkrów prowadzi korytarz komunikacyjny kolejki wąskotorowej. Imponujące wrażenie robiąjednopoziomowe stanowiska ogniowe, mieszczące w swoim wnętrzu prawdziwy labirynt pomieszczeń, zbiegających się w ogromnej działobitni. Przy dwóch działobitniach znajdują się okazałe rampy, po których miały przesuwać się suwnice, umożliwiające wymianę ogromnych luf. Kuter pościgowy Straży Granicznej „Batory" Zachowany polski okręt wojenny, zwodowany w 1932 roku, zaprojektowany i wybudowany na zlecenie Ministerstwa Skarbu. W sierpniu 1975 roku jego kadłub wbetonowano na stałe obok sztabu 9 FOW w Porcie Wojennym w Helu

ocena 3,9/5 (na podstawie 82 ocen)

Hel, Atrakcje, Półwysep Helski, Mierzeja Helska, militaria