Urlop nad morzem

morze, jeziora, góry, Polska

Okolice Kołczygłów i Trzebielina

24 lipiec 2013r.

OKOLICE KOŁCZYGŁÓW I TRZEBIELINA Jest to północno-wschodnia część dawnego powiatu miasteckiego, obejmująca tereny niegdyś stanowiące włości przede wszystkim rodziny Puttkamerów. Przyrodniczo i krajobrazowo okolice te przypominają tereny wokół Lęborka i Wejherowa, a nieliczne małe jeziora znajdują się jedynie w południowej części tego terenu. Wielką ozdobą są za to wspaniałe lasy i dwie rzeki - Słupia oraz Wieprza. KOŁCZYGŁOWY to duża gminna wieś leżąca nad Słupią, przy drodze łączącej Bytów ze Słupskiem. W 1374 roku wieś tę na własność otrzymał Bogusz Puttkamer od księcia słupskiego Kazimierza V, bardziej znanego jako Kazko Słupski. Pierwotna nazwa wsi brzmiała prawdopodobnie Kiełczygłowy. Z czasem latyfundia Puttkamerów objęły większość wsi położonych na zachód i południe od Kołczygłów, w uproszczeniu po linię Tuchomie-Trzcinno (na południu) i Dretyń-Warcino (od zachodu). Puttkamerowie to jedna z najznamienitszych pomorskich rodzin szlacheckich, której korzenie sięgają XIII wieku i znanego w Polsce rodu Swięców. Po roku 1308, kiedy to Swięcowie wraz z podległymi sobie ziemiami Pomorza Gdańskiego poddali się protekcji Brandenbur-czyków, osiedli oni w okolicach Sławna, Darłowa i Polanowa. Przez długi czas ród ten sprawował również funkcję podkomorzych książęcych i z czasem zamiast używać trudnego do wymówienia przez Niemców nazwiska Swięca, przyjął nazwisko Puttkamer. Kołczygłowy od XVI wieku były wsią kościelną zamieszkanąprzez chłopów i parobków pracujących w dobrach Puttkamerów. W1823 roku wzniesiono tu istniejący do dziś kościół parafialny. Tu związek małżeński z Johanną von Puttkamer zawarł w 1849 roku znany chyba wszystkim Otto von Bismarck, późniejszy „Żelazny Kanclerz" i twórca nowoczesnych Niemiec. Po wojnie Kołczygłowy stały się siedzibą władz gminnych i znacznie się rozrosły. Szachulcowy kościół Chrystusa Króla jest przypuszczalnie drugą kołczygłowską świątynią. Zbudowano go w 1823 roku i gruntownie wyremontowano w ostatnich latach (po pożarze). W 1847 roku brał tu ślub późniejszy kanclerz Niemiec Otto von Bismarck. Jego wybranką była Johanna von Puttkamer z pobliskiego Barnow-ca. Podobno po ślubie pani Bismarck jako wotum ofiarowała kościołowi swój diadem. Niestety, w 1945 roku ślad po nim zaginął. Niedługo w kościele będzie nowy ołtarz, chrzcielnica i rzeźba Chrystusa Króla, którą wykona jeden z najznamienitszych włoskich artystów Pasquale Galbusera, prywatnie przyjaciel mieszkającego tu Czesława Langa (kolarza, twórcy sukcesu Tour de Pologne). Po sąsiedzku z kościołem stoi dawna, XIX-wieczna pastorówka, a na dawnym cmentarzu zachował sie cokół pomnika poległych w I wojnie światowej mieszkańców tutejszej parafii. KOŁCZYGŁÓWKI to dawny folwark w dobrach Puttkamerów, założony w połowie XVI stulecia w ramach akcji kolonizacyjnej. Zniszczony w czasie wojny trzydziestoletniej ponownie został zasiedlony z początkiem XVIII wieku. Uległ jednak wówczas podziałowi na dwie części. Na początku XX stulecia Kołczy-główki ponownie połączyli w jeden majątek Puttkamerowie. Zachował się tu XIX-wieczny pałac w otoczeniu parku (Puttkamerów) oraz zespół obiektów gospodarczych z początku XX stulecia. BARNOWO, w którym znajduje się dwór Puttkamerów, leży niecały kilometr na północ od Kołczygłów i stanowi dziś tylko ich przysiółek. Istniejący tu pałac wybudowany został w latach 1730-1755 przez Martina Antona Puttkamera. Po wojnie mieściły się tu biura i mieszkania PGR, a po roku Odnowiony dwór w Barnowie 1990 obiekt uległ poważnej dewastacji. Od końca lat 90. jego właścicielem jest wspomniany już Czesław Lang. Niestety, odremontowany pałac nie jest udostępniony do zwiedzania. Ciekawym, choć trudno dostępnym obiektem, jest nie dokończona elektrownia na Słupi, położona na wschód od Kołczygłów. Miała ona w zamyśle stanowić kolejny zakład energetyczny wchodzący w skład tzw. Systemu Energetycznego Słupi. Jej budowę rozpoczęto pod koniec lat 30., jednakże wydatki wojenne i późniejsze zmiany granic nie pozwoliły na zakończenie zaawansowanych prac. BARNOWIEC to popegerowska wieś, 3 km na południe od Kołczygłów. Podobnie jak wszystkie w okolicy majątki, osada ta była własnością jednej z linii Putt-kamerów i założona została podczas wielkiej kolonizacji na przełomie XVI i XVII wieku. Na początku XIX wieku Barnowiec należał do Heinricha von Puttkame-ra, późniejszego teścia Bismarcka. Po 1873 roku wieś znalazła się w warcińskich dobrach Bismarcków. W Barnowcu zachował się nieduży dwór wzniesiony przez Heinricha von Puttkamera około roku 1830 oraz założony wówczas park. Dziś obiekt ten także znajduje się w rękach prywatnych i nie jest dostępny do zwiedzania. LUBNO to malutka, niegdyś gromadzka wieś, położona 10 km na południe od Kołczygłów, przy drodze do Tuchomia. W XVI wieku istniały tu chłopska wieś Jasionka i folwark Lubno, które z czasem zostały połączone. W roku 1784 mieszkało tu 8 chłopów, znajdował się kościół filialny, cegielnia, kuźnia, karczma i młyn wodny na niedużej rzeczce Bystrzenicy. Tutejszy majątek początkowo wchodził w skład dóbr barnowieckich, jednakże już w XVI wieku przekazany został bocznej linii Puttkamerów, a w 1749 roku sprzedany. W roku 1912 drogą kupna Puttkamerowie nabyli go ponownie. W Lubnie warto zobaczyć skromny szachulcowy kościół z 1635 roku oraz otoczony rozległym parkiem XIX-wieczny dworek. Przy kościele, za bramą parku leży dawny obelisk upa-niętniający poległych

ocena 3,9/5 (na podstawie 82 ocen)

Twoje miejsce na letni wypoczynek na morzem w Polsce.
turystyka, jeziora, Kaszuby, kościoły, Zabytki, Zamki i pałace, Pomorze, Trzebielino, Kaszuby, Zwiedzanie, Wypoczynek, Rzeki