Urlop nad morzem

morze, jeziora, góry, Polska

Okolice Gryfic

06 czerwiec 2012r.

ŚNIATOWO 13 km, Wieś położona nad jez. Śniatowskim. Przy pałacu (obecnie Dom Spokojnej Starości) jest park o powierzchni około 5 ha (jeden z najcenniejszych w woj. szczecińskim). Trudny do zwiedzania, ze względu na formalności, które trzeba pokonać, aby uzyskać zgodę. Do najciekawszych okazów drzew należą: klon jawor (obw. 360 cm), buk pospolity w odmianie strzępolistnej, sosna limba. Przed pałacem rośnie głóg dwuszyjkowy o obw. 205 cm (ustępuje tylko okazowi w Gryficach). Obok rosną inne drzewa parkowe. NIEMICA 16km Wieś położona nad rzeką Niemicą. Znajduje się w niej niewielki park z ładnymi lipami, kasztanowcami, żywotnikami, jesionami i wierzbami. * Kościół salowy o konstrukcji ryglowej zbudowany został w 1795 r. na miejscu starego, szesnastowiecznego. Wieża drewniana zwieńczona wysmukłym ostrosłupowym hełmem pochodzi z 1647 r. Z kościołem połączona jest wąskim przejściem. SAMLINO 19 km W okolicach wsi na obszarze 109 ha terenów leśnych i torfowych utworzono w 1993 r. Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy "Las Samliński". Las liściasty składa się z buków, jesionów, wiązów, grabów, jaworów i dębów. Rosną tu ponad 150 - letnie dęby, buki i jesiony, piękne bluszcze, wiciokrzew pomorski, kalina koralowa. Ponad 100 gatunków ptaków i ssaków ma tutaj swoje siedliska. Wśród nich kania ruda, gągoł, dzięcioł czarny, żuraw, a także kuna leśna, borsuk i wydra. GOLCZEWO 22 km Miasto położone na Równinie Gryfickiej, przy źródłach Niemicy, pomiędzy jeziorami Szczucze (Górne) i Okonie (Dolne), na skraju Puszczy Goleniowskiej. Lokalny węzeł dróg do Kamienia Pomorskiego, Wolina, Nowogardu, Płotów i Gryfic. Przechodzi tędy linia kolejowa Wysoka Kamieńska - Worowo i wąskotorowa z Gryfic do Łożnicy. W najstarszych dokumentach nazwa miasta występuje jako Gulzov (1304 r.). Nazwa wywodzi się od staropolskiej nazwy osobowej Golesz, co oznaczało "goły', "golec". Właściwa nazwa po rekonstrukcji powinna brzmieć: Goleszewo lub Goliszewo oznaczająca własność Golesza, Golisza. Obecna nazwa nawiązuje do formy zgermani-zowanej Gulzow, przyjętej po 1945 r. Po wojnie nazwa przejściowa Goliszewo. Obecny herb wyobraża stojącego gryfa na białym (srebrnym) tle trzymającego w przednich szponach zieloną infułę biskupią (ze złotymi obramowaniami), pod nią złoty krzyż. Równina Gryficka 32 We wczesnym średniowieczu nad brzegiem jeziora Okonie powstał gród obronny plemienia Wolinian. Przy grodzie rozwinęła się osada targowa (castrum et villa Gulzow). Pod koniec XIII w. Golczewo wraz z okolicą nadane zostało biskupom kamieńskim, którzy w pobliżu grodu wznieśli murowany zamek, zniszczony w XVII w. Mieszkańcy miasta trudnili się głównie rolnictwem i handlem płodami rolnymi. W XIV w. był tutaj młyn wodny i kuźnie. W XV w. zbudowany został kościół. Brak jest wiarygodnych informacji czy Golczewo posiadało prawa miejskie. Wprawdzie w XIV w. na jednej pieczęci był napis "cwitatis episcopis Gilzov" i herb, lecz nie jest to dowód, ponieważ w późniejszych czasach występowało zawsze jako wieś. Golczewo było własnością biskupów kamieńskich, w 1684 r. przeszło we władanie Brandenburgii i Prus. W 1732 r. było tutaj zaledwie 36 domów mieszkalnych. Pod koniec XVIII wieku nastąpiło ożywienie gospodarcze, rozwinęło się rzemiosło (krawiectwo, tkactwo, kowalstwo, stolarstwo, tokarstwo, siodlarst-wo i płatnerstwo). Z pobliskich lasów Puszczy Goleniowskiej pozyskiwano drzewo, które spławiano Niemicą do Zalewu Szczecińskiego. Budowano tutaj także niewielkie łodzie. W XIX i XX w. Golczewo było lokalnym ośrodkiem wymiany handlowej i rolnictwa. W1945 r. zniszczone zostało w 40 %. Odbudowane i rozbudowane stało się lokalnym ośrodkiem gospodarczym i kulturalnym. I stycznia 1990 r. Golczewo uzyskało status miasta. Obecnie stara się o uzyskanie statusu "Gminy Ekologicznej". Produkuje zdrową żywność. Warto tu zobaczyć następujące obiekty: * Grodzisko wczesnośredniowieczne z IX - XIII w., (dawniej otoczone bagnami) z podwójnymi wałami. Było grodem chroniącym od strony wschodniej terytorium plemienia Wolinian. * Pozostałością gotyckiego zamku (XIII/XIV w.) jest wieża (31 m wysokości) o podstawie kwadratowej, wyższe partie cylindryczne z otworami strzelniczymi. W 1670 r. zamek był już ruiną. * Kościół z XV w., przebudowany w 1805 r., z wieżą neogotycką z 1882 r. * Kilka domów o konstrukcji ryglowej z XVIII - XIX w. * Przy źródłach Niemicy (ul. Zwycięstwa) stoi studzienka z żabą w koronie. »" Hotel ul. Witosa 11, tel. 35 (centrala ręczna) Trasa nr 3 Droga Nr 109 Płoty - Gryfice - Trzebiatów Jeśli chcesz zobaczyć ciekawe obiekty architektury, to tylko przy tej trasie. Z trzech miast najcenniejszą architekturą może poszczycić się Trzebiatów. Płoty, Gryfice, Trzebiatów łączy rzeka Rega, po której odbywały się bardzo udane spływy kajakowe. Niestety, zabrudzenie wody jest tak duże, że pływanie po niej nie należy do przyjemności. Nadzieja w Związku Miast położonych nad Regą, który wziął sobie za pierwszoplanowy cel wybudowanie oczyszczalni ścieków.

ocena 4/5 (na podstawie 75 ocen)

Twoje miejsce na letni wypoczynek na morzem w Polsce.
Szczecin, Gryfice, wczasy