Urlop nad morzem

morze, jeziora, góry, Polska

Koszalin

22 wrzesień 2011r.

W momencie utworzenia województwa w 1950 r. w Koszalinie mieszkało 18,9 tys. osób. Miasto w czasie ostatniej wojny zostało zniszczone w około 40 proc. W latach pięćdziesiątych odbudowano cen.rum, wznosząc później ratusz miejski. Dzięki wyburzeniu starych budynków oraz nowej zabudowie, miasto, a szczególnie główna ulica Zwycięstwa, uzyskało wygląd wielkomiejski. Poza centrum powstały nowe osiedla, w tym największe "Północ", złożone z budynków pięciokondygnacyjnych i wieżowców. Co druga rodzina w Koszalinie mieszka w budynkach wzniesionych po wojnie. Miasto ma dużo zieleni, od strony wschodniej na wzniesieniach Góry Chełmskiej i dalej na północ i wschód ciągną się lasy miejskie. Miasto przecina ciąg rekreacyjny wzdłuż rzeczki Dzierżęcitniki. Koszalin jest regionalnym ośrodkiem administracji i życia 4 kulturalnego. Początkowo funkcje te stanowiły główny czynnik miastotwórczy, jednak w latach sześćdziesiątych wykształcił się tutaj przemysł. Zbudowane zostały nowe fabryki: Koszalińskie Zakłady Elektroniczne "Kazel", zakład pomp próżniowych "Unima-Unitra", Fabryka Pomocy Naukowych, Zakłady Płyt Paździerzowych, powstał oddział produkcyjny Instytutu Elektroniki, rozbudowała się Fabryka Urządzeń Budowlanych w 1974 r. uruchomiono produkcję w wielkich zakładach mięsnych. Koszalin jest skupiskiem szkół średnich i zawodowych, istnieją tu również Wyższa Szkoła Inżynierska i wyższa oficerska szkoła wojskowa. Od 1954 r. pracuje Bałtycki Teatr Drama tyczny im. J. Słowackiego, który odnosił wiele sukcesów scenach festiwalowych. Od 1956 r. istnieje Państwowa Filharmonia im. St. Moniuszki, a nadto — średnia i podstawowe szkoła muzyczna. Zarząd Okręgowy Związku Polskich Artystów Plastyków w Koszalinie skupia około 80 artystów, Związek Literatów Polskich liczy 12 członków, w dzienniku "Głos Portiorza", w rozgłośni Polskiego Radia oraz w oddziałach pism i agencji pracuje ponad 70 dziennikarzy. Nie zachowały się do czasów dzisiejszych dawne bram miejskie, a wśród nich istniejąca niegdyś przy ul. Młyńskie którędy wieziono w stronę jez. Jamno statki budowane w Koszalinie. Koszalin w przeszłości był bowiem miastem morskim, posiadał własną flotę handlową i rybacką oraz swoje przystanie w okolicach wsi Unieście. Także i dzisiaj żywotne są dążenia do powiązania Koszalina z gospodarką morską. Z zabytków dochowały się szczątki dawnych murów miejskich, domek kata (siedziba Teatru Propozycji ,,Dialog"), gotycka kapliczka św. Gertrudy obok teatru, XVIII-wieczne kamienice przy kościele katedralnym. W centrum Koszalina znajdują się nowe, dobrze urządzone placówki handlowe, jak "Delikatesy", dom spółdzielczy "Saturn", "Feniks" i inne. Nowe są także dworce PKP i PKS, a od k i lik u lat istnieje połączenie lotnicze Koszalina z Warszawą i innymi miastami kraju. Piękne są najbliższe okolice Koszalina — zalesione, obfitujące w wiele jezior. Kilka kilometrów od Koszalina znajduje się rezerwat ptactwa na jez. Lubiatowo, a 18 km w stronę południową, nad jez. Rosnowskim, położony jest ośrodek turystyczno-wypoczynkowy w Mostowie.

ocena 3,9/5 (na podstawie 82 ocen)

Koszalin, Atrakcje