Urlop nad morzem

morze, jeziora, góry, Polska

Kościół pw. Archanioła Michała w Starzynie

02 kwiecień 2010r.

Do kościoła parafialnego na modlitwę wzywa od pięciu wieków dzwon, ciągle ten sam -gotycki. Inny, datowany na rok 1584, ustawiony jest w wieży nad przyziemiem. Parafia Starzyńska erygowana została wkrótce po 1220 r., w tym czasie wieś należała do cystersów oliwskich i pozostała w ich władaniu aż do sekularyzacji zakonu po zaborze Pomorza przez Prusy. W 1583 r. wzmiankowany jest kościół drewniany. W 1648 -1649 r. wzniesiono murowaną świątynię, salową, trói przęsłową, z wielobocznie zamkniętym prezbiterium i wieżą. Budowla utrzymana jest w wiejskim stylu, z cechami zarówno późnorenesansowymi jak i reminiscencjami gotyckimi. W arkadzie łuku tęczowego z czasów budowy kościoła zachowała się polichromia ze sceną Sądu Ostatecznego. Kompozycja wzorowana na miedziorycie Jana Sadelera według Krzysztofa Schwarza potwierdza świadomy wybór tematu katechetycznego: pouczenie wiernych, ostrzeżenie, wytyczenie celu. Ołtarz główny i ołtarze boczne realizują katolicki program dogmatyczny o roli Matki Boskiej w istocie zbawienia. W1652 r. biskup Mikołaj Krasicki konsekrował świątynię. W latach 1686-1888 kościół pełnił rolę filialną wobec Mechowa. Iglica wieży zwieńczona chorągiewką z datą 1817 świadczy, iż zatroskanie miejscowych o kościół było stałe i ofiarne.

ocena 4/5 (na podstawie 70 ocen)

Twoje miejsce na letni wypoczynek na morzem w Polsce.
Zabytki, kościoły, Kościół, Archanioł Michał, Starzyn