Urlop nad morzem

morze, jeziora, góry, Polska

Kompleks pałacowo parkowy w Krokowej

01 kwiecień 2010r.

Kompleks pałacowo parkowy w Krokowej Pałac położony jesl w centrum wsi na wyspie o zarysie zbliżonym do kwadratu, która wyznacza otaczająca fosa. Pierwsze siady istnienia zamku pochodzą z 'iii XIV wieku Pod koniec XII wieku najprawdopodobniej istniał w miejscu obecnego pałaci • tzw grodek stożkowy, czyli średniowieczna siedziba rycerska o charakterze obronnymi Dopiero pod koniec XIV liib na początku XV wieku powstało w tym miejscu pierwszo założenie zamkowe Był to budynek prostokątny, flankowany dwiema narożnymi wieżami I na przełomie XVI: XVII wieku nastąpiła kolejna przebudowa zamku. W miejscu dwóch narożnych wież powiększono znacznie korpus główny budynku, który zaakcentowany został nową frontową wieżą. Wraz z przebudowa budynku dokonano także modernizacji umocnień ziemnych w wyniku których powstały dwie fosv z mostami zwodzonymi oraz wał W XVI! wieku, poprzez dobudowanie dwóch oficyn bocz nych ustawionych prostopadle do głównego korpusu, ukształtowano nowożytną formę siedzi by z reprezentacyjnym dziedzińcem zamkniętym murem z bramą wjazdową. Po rozebraniu wału ziemnego, przy północnym odcinku fosy, założono ogród włoski Dojazd do pałacu prowadzi, od zachodu przez fosę mostem znajdującym się na głównej osi budowli, por zez murowana bramę z XIX w z kutą krata a następnie lipową aleją, od której przerzucony jednoprzesłowy mostek wiedzie na podjazd z kolistym gazonem. Pałac zlokalizowany jest frontem ku zachodowi. Jest to obiekt murowany z cegły i kamienia, otynkowany, a dekoracja ścian wykonana jest w narzucie tynkowym. Bryła budynku składa się z korpusu głównego. Skrzydła boczne (oficyny) sa nierównej długości (południowe jest znacznie dłuższe) i ujmują po bokach otwarty dziedziniec. Korpus główny jest dwupiętrowy, z piwnicą pod częścią południową Posiada plan prostokątny, z wieżą zlokalizowaną od południa, przy legającą do narożnika zachodniego Układ wnętrz jest dwutraktowy, z sienią na osi (w narożach dawne koi nory grzewcze). W drugim trakcie, w przedłużeniu sieni, znajduje się baroku wa klatka schodowa z ok. poł. XVIII w , drewniana, zabiegowa, z ozdobną balustradą i rzeźbionymi postumentami Pomieszczenia wewnątrz pałacu posiadają sufity z kasetonami dekoracją stiukową o motywach rokokowych Skrzydło północne jest piętrowej wysokości, zbudowane na plamę prostokąta, o dwutratkowym układzie wewnątrz, z wejściem na osi elewacji od strony dziedzińca. Skrzydło południowe jest dwuczłonowe, przy czym część wschodnia jest znacznie głębsza i nieco wyższa Ta cześć pałacu jest jednopiętrowej wysokości i posiada obszerne, sklepione kolebkowo piwnice. Po stronie północnej pałacu położony jest ozdobny park. Pierwsza wzmianka 0 parku w siedzibie Krockow pochodzi z 1725 roku. Był to ogród włoski, który rozpościerał się od strony północnej zabudowań zamkowych i biegł w kierunku sąsiadującego z nimi kościoła. Według opisów z 1799 r. park był znacznie większy i bardziej rozległy. Rozpościerał się na południe od zespołu zabudowy zamku i ograniczony był od strony wschodniej i południowej dwoma przepływającymi w sąsiedztwie strumieniami. Park zmienił swe kompozycyjne oblicze i przekształcił się z ogrodu włoskiego w formę swobodniejszą, na którą składały się m.in. system kanałów, ogród podzielony na kwatery (z których część obsiano trawą, część zbożem a część roślinnością ogrodową), kanały z wodospadami, wzniesienie ozdobione kwiatkami i drzewami owocowymi, trzy stawy, pomnik poświęcony przyjacielowi rodziny von Krockow. rzezby ogrodowe, jaskinia oraz znajdującą się wzdłuż południowego odcinka fosy aleja kasztanowa zwana Aleją Filozofów. Rodzina von Krockow zamieszkiwała te tereny przez siedem wieków, a obecnie jej członkowie od roku 1945 mieszkają w Niemczech. Ostatnim gospodarzem tych ziem był Dóring von Krockow, który po II wojnie światowej opuścił rodzinną posiadłość Pałac w okresie powojennym został przekazany PGR-owi i Stacji Hodowli Roślin. Pomieszczenia zamieniono na biura i mieszkania, a cały budynek zaczął popadać w ruinę. Dopiero na początku lat 90. XX wieku przeprowadzono remont, po przekazaniu pałacu Fundacji ..Europejskie Spotkania - Kaszubskie Centrum Kultury", które zostało utworzone przez rodzinę von Krockow i samorząd gminy Krokowa. Budynek obecnie pełni funkcję hotelu oraz restauracji i kawiarni. Mieści się tam również małe muzeum rodziny von Krockow, które jest dostępne przez cały rok. Natomiast w czasie sezonu wakacyjnego (lipiec-sierpień), w każdą sobotę, istnieje możliwość zwiedzania pałacu z przewodnikiem.

ocena 3,9/5 (na podstawie 82 ocen)

Twoje miejsce na letni wypoczynek na morzem w Polsce.
Zamki i pałace, Kompleks, pałac, park, Krokowa