Urlop nad morzem

morze, jeziora, góry, Polska

Historia Gdyni

16 maj 2012r.

GDYNIA -Nie wszyscy pewnie wiedzą, że właściwie historia Gdyni zaczyna się od Oksywia, dzisiejszej dzielnicy Polskiej Marynarki Wojennej. Osadnictwo rozwinęło się tu już w młodszej epoce kamiennej, z epoki żelaza zaś pozostały liczne znaleziska po zamieszkującej dzisiejsze Ok-sywie ludności pomorskiej; okres ten zwany jest „kulturą oksywską". Trwała kultura słowiańska uformowała się tu około 400 lat p.n.e. Niegdyś morze długim językiem wciskało się w ląd u podnóża Kępy Oksywskiej (patrz KĘPY) aż po dzisiejszą Chylonię. Potem powoli cofało się, pozostawiając za sobą bagna i torfowiska. Jeszcze w roku 1838 wybrzeże tworzyło tu głęboką zatokę. Kaszubska legendamówi, że na oksywskim wzgórzu, tam gdzie później stanął kościół, by! dawniej zamek, w którym mieszkała księżniczka słynna z piękności i niebywałej siły e Ręką wyciągała okręty z morza, a w zapa- sach nikt jej nie dał rady, 117 nawet diabłem potrafiła cisnąć o ziemię. Rzecz jasna, musiała pochodzić z rodu stólemów (patrz pod S). Z powodu tej to ogromnej siły księżniczka ani rusz nie mogła znaleźć sobie odpowiedniego męża. A postanowiła wyjść tylko za takiego, który zwycięży ją w ciskaniu głazów w dal. Pewnego razu przyjechał w cztery konie młody graf, który już dawno zapisał diabłu duszę. Poddał się on próbie mocarnej księżniczki i... przegrał. Został wypędzony ze dworu. Gdy znalazł się poza jego granicami, zaklął szpetnie i oto pół góry oksywskiej wraz z zamkiem zapadło się i zatonęło w morzu. Pierwsza historyczna wzmianka o Oksywiu pochodzi z roku 1209: wieś została darowa- Wiei rybacka Gdina należała do parafii Oksywie na przez Mściwoja I (patrz KSIĄŻĘTA KASZUBSCY) żukowskim norbertankom. Dokument z roku 1224 mówi o powstaniu oksywskiego kościoła. Natomiast o porcie oksywskim w Mostach mowa jest w dokumencie Mściwoja II z 1260 roku. Na siedem lat przedtem spotykamy po raz pierwszy w źródłach nazwę wsi rybackiej Gdina, należącej do parafii Oksywie. Z początkiem XIV stulecia Gdina stała się własnością oliwskich cystersów, potem przeszła na własność panów na Eóżęcinie. W 1362 roku otrzymała przywilej lokacyjny. Dwadzieścia lat później właściciel Gdiny, Jan z Różęcina, ofiarował wieś klasztorowi w Kartuzach. Gdynia zaopatrywała mnichów w świeże ryby. Na stokach Kępy Redłowskiej założono ogrody i sady, a nad potokiem Chylońskim powstały młyny wodne. Kartuzi sprowadzali kolonistów niemieckich, którym powierzali sołectwo Gdyni. Własnością kartuzów pozostała Gdynia do kasaty zakonu — do roku 1826. Już XV-wieczne wzmianki dowodzą istnienia w Gdyni sztuki szkutniczej. Kronika Gdańska, Weinreicha, mówi 0 gdańszczaninie Molbeke, który zbudował tu w roku 1488 statek o długości trzydziestu sześciu łokci; zwodowano go 1 przetransportowano do Gdańska. W roku 1614 powstała w Gdyni cegielnia, a w 1683 we wsi Grabówek — karczma z zajazdem; bita droga do Gdańska powstaje w początkach XIX wieku, w roku 1870 zaś — linia kolejowa. W tym czasie wieś Gdynia liczy około 1170 mieszkańców.

ocena 3,9/5 (na podstawie 82 ocen)

wczasy, turystyka, Gdynia, oksywie, historia, tradycja