Urlop nad morzem

morze, jeziora, góry, Polska

FESTIWAL PIEŚNI O MORZU - CHÓRY

15 maj 2012r.

Walenty Fiałek jest pierwszą i niepowtarzalną postacią wśród wydawców i drukarzy Kaszub i Pomorza. Z jego to oficyny W Chełmnie, założonej w 1855 roku, rozeszło si» na ziemię kaszubską, Pomorze, Śląsk, a i za granicę, gdzie istniały skupiska naszego wychodźstwa (patrz EMIGRACJA), cztery miliony egzemplarzy polskich książek! Ponad dwieście pozycji, które dosłownie trafiły pod strzechy, Walenty Fiałek bowiem postawił sobie za cel działalność oświatowąwśród ludu, popularyzację polskiego słowa w skali najszerszej i przez to najgroźniejszej dla germanizatorów. Szły zatem na rynek księgarski z jego oficyny kalendarze, wybory pieśni, powiastki i historie sowizdrzalskie, tak chętnie i powszechnie czytywane, by u-trwalać poczucie narodowe. Fiałek to jeszcze jeden wybitny syn kościerskiej ziemi. Urodził się i wychował w Chwarznie, w kręgu znakomitej rodziny Czarlińskich (patrz pod C) i ona to dopomogła ubogiemu synowi leśnika wyprawić się „w świat" — do Chełmna, a potem na naukę zawodu drukarskiego do Poznania. Z biegiem lat Fiałek staje się wydawniczą potęgą. Jak dalece czytane i wyczytane były jego publikacje, świadczy fakt, że dziś są białymi krukami... Był też Fiałek znakomitym bibliofilem, pozostawił po sobie zbierany w ciągu długiego życia plon kilkunastu tysięcy tomów o bezcennej dla kultury Pomorza wartości. Niepodległe państwo polskie przyznało Walentemu Fiałkowi zaszczytne odznaczenia.

ocena 3,9/5 (na podstawie 81 ocen)

Baza Noclegów i nie tylko w nadmorskich miejscowościach.
wczasy, turystyka, kaszuby