Urlop nad morzem

morze, jeziora, góry, Polska

 

Filomaci

15 maj 2012r.

Gdy wybuchło powstanie listopadowe, na pole walki w Królestwie zbiegła z Chojnic grupa uczniów tamtejszego gimnazjum. Historia utrwaliła jedynie siedem nazwisk: Medard Borowski, Leonard Hubert Droszewski, Aleksander Kliński, Feliks Lewiński, Kazimierz Pikulski, Józef Piachecki i Ferdynand Spers. Najmłodszy z nich, Kliń- 107 ski, miał lat szesnaście i pół. Ucieczkę tę zainicjowali członkowie tajnej organizacji uczniowskiej „Polonia".

Czytaj dalej...


Gdańsk

16 maj 2012r.

GDAŃSK Po kaszubsku zwie się go różnie, zależnie od okolicy: Gdunsk i Gduńsk, Gdóńsk i Gdónsk, a nawet Gdińsk. Pierwiastek gd-, ten sam, który współtworzył nazwę Gdyni, oznaczał w dawnym języku ludności rodzimej miejsca podmokłe, bagna. Do dziś u-trzymała się we wsi Kaszuba w powiecie chojnickim nazwa pola o mokrej glebie: „Gdońsk". W świadomości ludu kaszubskiego, w wierzeniach, przysłowiach i powiedzeniach Gdańsk, mimo odrębności jego losów od innych miast kaszubskich, istniał jako ciągłość

Czytaj dalej...