Urlop nad morzem

morze, jeziora, góry, Polska

 

Żarnowiec - obok Pucka i Helu najstarsza miejscowość

12 czerwiec 2010r.

Żarnowiec obok Pucka i Helu należy do najstarszych i najbardziej znanych oraz najczęściej odwiedzanych miejscowości na omawianym w tej książce terytorium. Należy do niej 45 gospodarstw, a liczy około 625 mieszkańców. Chlubi się najliczniejszym na Ziemi Puckiej i bardzo cennym zespołem zabytków architektury, plastyki i rzemiosła artystycznego. Żarnowiec jest jedną z najstarszych osad pomorskich. Wyrosła ona na terenie zamieszkanym już przed około 25 wiekami przez ludność kultury wschodniopomorskiej, po której pozostały cmentarzyska z grobami skrzynkowymi i popielnicami twarzowymi oraz brązowy skarb, składający się z nagolenników i naszyjnika. Odkryto tutaj 5 stanowisk archeologicznych tego rodzaju.

Czytaj dalej...


Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła (fara) w Pucku

02 kwiecień 2010r.

Jedną z największych atrakcji turystycznych miasta Pucka jest kościół famy. Szersze informacje na temat świątyni i morskiej pielgrzymki rybackiej na odpust świętych Piotra i Pawia w Pucku znajdują się w rozdziale 4 "Sanktuaria, pielgrzymki". Podwodne stanowisko archeologiczne w zakolu Zatoki Puckiej z pozostałościami umocnień portowych i wrakami łodzi słowiańskich VI-XIII w. jest fenomenalnym odkryciem, dokonanym w 1977 roku. Ekspozycja w Muzeum Ziemi Puckiej prezentuje wyniki wieloletnich badań prowadzonych przez Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku. Dokumentacja zrealizowana nowoczesnymi technikami umożliwia poznanie podwodnej przeszłości podczas lekcji muzealnych i prezentacji dla turystów.

Czytaj dalej...