Urlop nad morzem

morze, jeziora, góry, Polska

 

Kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krokowej

02 kwiecień 2010r.

Kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krokowej. Parafia krokowska założona została w latach 1290-1300. a od 1432 r. posiada także plebanię. Jak głosi tradycja, pierwszy kościół krokowski był drewniany, zbudowany około 1300 roku. Następna świątynia, murowana, z drewnianą wieżą, wzniesiona została w 1498 r. przez Wawrzyńca Krokowskiego.

Czytaj dalej...


Kościoły północnych kaszub

02 kwiecień 2010r.

Kościół pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Tyłowie wraz z drewnianą dzwonnicą, został przeniesiony do gminy Kościerzyna, do miejscowości Lizaki Obecnie stanowi własność prywatną, świątynię zbudowano w 1755 r. z fundacji Józefa Przebendowskiego. Jest ro budowla jednonawowa, z nieco węższym od nawy, zamkniętym trójbocznie prezbiterium.

Czytaj dalej...


Kościół pw. Archanioła Michała w Starzynie

02 kwiecień 2010r.

Do kościoła parafialnego na modlitwę wzywa od pięciu wieków dzwon, ciągle ten sam -gotycki. Inny, datowany na rok 1584, ustawiony jest w wieży nad przyziemiem. Parafia Starzyńska erygowana została wkrótce po 1220 r., w tym czasie wieś należała do cystersów oliwskich i pozostała w ich władaniu aż do sekularyzacji zakonu po zaborze Pomorza przez Prusy. W 1583 r. wzmiankowany jest kościół drewniany. W 1648 -1649 r. wzniesiono murowaną świątynię, salową, trói przęsłową, z wielobocznie zamkniętym prezbiterium i wieżą. Budowla utrzymana jest w wiejskim stylu, z cechami zarówno późnorenesansowymi jak i reminiscencjami gotyckimi.

Czytaj dalej...


Kościół pw. św. Jakuba Apostoła Starszego i Mikołaja w Mechowie

02 kwiecień 2010r.

Kościół pw. sw. Jakuba Apostoła Starszego i Mikołaja w Mechowie Na wzgórzu, w centrum wsi, wśród drzew pięknie rysuje się bryła kościoła. Fundowany przez opata cystersów oliwskich Jacka Rybińskiego, pochodzi z 1742 r. Szachulcowy, na kamiennej podmurówce, jednonawowy. Interesujące barokowe wyposażenie to darowizna cysterska. W ołtarzu głównym warto zauważyć obraz Koronacja A/P/W wiązany z wpływami wybitnego malarza pomorskiego Hermana Hanna. W tęczy podwieszony, XVI II-wieczny krucyfiks. Z mechowskim kościołem związał swoje losy społecznik, kaszubski poseł w sejmie pruskim, ks. proboszcz Bolesław Witkowski, który zasłynął jako niezwykle skuteczny zielarz. Zginął w pobliskich Piaśnickich Lasach jesienią 1939 r.

Czytaj dalej...


Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła (fara) w Pucku

02 kwiecień 2010r.

Jedną z największych atrakcji turystycznych miasta Pucka jest kościół famy. Szersze informacje na temat świątyni i morskiej pielgrzymki rybackiej na odpust świętych Piotra i Pawia w Pucku znajdują się w rozdziale 4 "Sanktuaria, pielgrzymki". Podwodne stanowisko archeologiczne w zakolu Zatoki Puckiej z pozostałościami umocnień portowych i wrakami łodzi słowiańskich VI-XIII w. jest fenomenalnym odkryciem, dokonanym w 1977 roku. Ekspozycja w Muzeum Ziemi Puckiej prezentuje wyniki wieloletnich badań prowadzonych przez Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku. Dokumentacja zrealizowana nowoczesnymi technikami umożliwia poznanie podwodnej przeszłości podczas lekcji muzealnych i prezentacji dla turystów.

Czytaj dalej...


Zabytki Helu

27 wrzesień 2011r.

Średniowiecznym herbem Helu było wyobrażenie św. Piotra z kluczem w ręce. Od początku XVI w. spotykamy nowy herb miasta: na niebieskim polu żółty klucz, a po jego obu stronach dwie sześcioramienne gwiazdy. Tę formę herbu stosowano odtąd na przemian ze starą. Jeszcze w okresie dwudziestolecia międzywojennego istniała srebrna pieczęć miejska sprzed 1414 r. Przechowywał ją sołtys Helu. Koło o średnicy 35 mm zdobił wokół ornament skonstruowany z czterech łuków i czterech ostrołuków.

Czytaj dalej...


Kuźnica

27 wrzesień 2011r.

Kuźnica to miejscowość usytuowana jest w odległości 12 km od nasady półwyspu. W 1974 r. mieszkało tam 661 osób. Administracyjnie należy do miasta Jastarnia. Nazwa miejscowości po raz pierwszy występuje w 1570 r. w postaci Koszveldt. W 1627 r. wymienia się karczmarza z Kuczfelta.

Czytaj dalej...