Urlop nad morzem

morze, jeziora, góry, Polska

 

Tadeusz Drewa

15 maj 2012r.

DREWA Majq wdzięk prymitywnego rękodzieła Na imię ma Tadeusz, mieszka w Kartuzach, z zawodu jest rzeźnikiem, a z zamiłowania ostatnim już chyba na Kaszubach ludowym burszty-niarzem. Ale nie pierwszym w swej rodzinie. Obróbką kopalnego bursztynu, bryłek wyoranych na polu lub znajdowanych przy wydobywaniu gliny, zajmował się już dziad Tadeusza, zmarły w latach dwudziestych, Antoni, rolnik z Miechucina. Prosta broszka, ustnik do cygar, które zostały po dziadku, mają barwę ciemnomiodową. Nieco tylko jaśniejsza jest piękna bursztynowa tabakiera (rzadkość!) wykonana

Czytaj dalej...


Droblacy

15 maj 2012r.

DROBOLACY Lub raczej Drobocy, jak podaje Bernard Sychta .(patrz pod S) w swoim Słowniku gioar kaszubskich. Według tegoż autora tak przezwali sąsiedzi mieszkańców parafii Stężycy i Wygody (w powiecie kartuskim), ponieważ mówią oni bardzo szybko: dro-bocą. Inne źródła wskazują na to miano w odniesieniu do ludności okolicy Żarnowca (patrz pod Ż), podając zresztą takie samo uzasadnienie. Drobolaków lub Droboków znamy z codziennego życia w 95. różnych parafiach, proponujemy więc przyswojenie tego wdzięcznego określenia naszej mowie potocznej.

Czytaj dalej...


Garncarstwo

16 maj 2012r.

GARNCARSTWO, Jedna z najstarszych technik ludowych i na Kaszubach.ma swoją dawną, piękną tradycję. Dziś najbardziej znani przedstawiciele kaszubskiego ludowego garncarstwa artystycznego to Józef Kazimier-czak (patrz pod K) z Kartuz i Ryszard Necel (patrz NEC-LOWIE) z Chmielna. W Chmielnie są również dwa warsztaty, garncarskie Adamczyków (patrz pod A), a w wytwórni „Cepelia" obok nec-lowskiej swoją własną ceramikę tworzą Władysław Brzeski i trzeci z braci Adamczyków,

Czytaj dalej...


Gdańsk

16 maj 2012r.

GDAŃSK Po kaszubsku zwie się go różnie, zależnie od okolicy: Gdunsk i Gduńsk, Gdóńsk i Gdónsk, a nawet Gdińsk. Pierwiastek gd-, ten sam, który współtworzył nazwę Gdyni, oznaczał w dawnym języku ludności rodzimej miejsca podmokłe, bagna. Do dziś u-trzymała się we wsi Kaszuba w powiecie chojnickim nazwa pola o mokrej glebie: „Gdońsk". W świadomości ludu kaszubskiego, w wierzeniach, przysłowiach i powiedzeniach Gdańsk, mimo odrębności jego losów od innych miast kaszubskich, istniał jako ciągłość

Czytaj dalej...