Urlop nad morzem

morze, jeziora, góry, Polska

 

Żarnowiec - obok Pucka i Helu najstarsza miejscowość

12 czerwiec 2010r.

Żarnowiec obok Pucka i Helu należy do najstarszych i najbardziej znanych oraz najczęściej odwiedzanych miejscowości na omawianym w tej książce terytorium. Należy do niej 45 gospodarstw, a liczy około 625 mieszkańców. Chlubi się najliczniejszym na Ziemi Puckiej i bardzo cennym zespołem zabytków architektury, plastyki i rzemiosła artystycznego. Żarnowiec jest jedną z najstarszych osad pomorskich. Wyrosła ona na terenie zamieszkanym już przed około 25 wiekami przez ludność kultury wschodniopomorskiej, po której pozostały cmentarzyska z grobami skrzynkowymi i popielnicami twarzowymi oraz brązowy skarb, składający się z nagolenników i naszyjnika. Odkryto tutaj 5 stanowisk archeologicznych tego rodzaju.

Czytaj dalej...


Zabytki Żarnowca

12 czerwiec 2010r.

Zabytki Żarnowca. Leżący na nadmorskiej rubieży dawnej Rzeczypospolitej, w dużej odległości od uczęszczanych dróg lądowych, a od Bałtyku oddzielony szerokim pasem nieprzybytych niegdyś mokradeł klasztor żarnowiecki przetrwał dość szczęśliwie niszczące kataklizmy wojenne i prezentuje dziś turyście cenny zespół dzieł architektoniczno-plastycznych.

Czytaj dalej...


Zespół pałacowo-parkowy w Prusewie

01 kwiecień 2010r.

Założenie pałacowo-parkowe w Prusewie położony jest w centralnej części wsi Prusewo, pomiędzy drogą a krawędzią doliny, po jej zachodniej stronie, na terenie nieznacznie opadającym ku zachodowi. Stanowi on jedyną dominantę krajobrazową na terenie wsi. Turyści nie maja więc najmniejszego problemu z odnalezieniem tego miejsca co jest lego niewątpliwym atutem Pałac zbudowany został na początku XX w dla rodziny Flissbachów właścicieli majątku.

Czytaj dalej...


Druga wojna Światowa na Helu

01 marzec 2011r.

Z początkiem lat trzydziestych na plan pierwszy wysuwa się funkcja militarna Helu, zaakcentowana rozpoczęciem w 1931 r. budowy portu wojennego, przewidywanego na główną bazę Marynarki Wojennej. W 1936 r. utworzono Rejon Umocniony Hel. Spowodowało to poważne ograniczenie dla rybołówstwa, a przede wszystkim dla turystyki.

Czytaj dalej...


Jastarnia

22 wrzesień 2011r.

Jastarnia leży w odległości 18 km od nasady półwyspu. Prawa miejskie posiada od 1972 r. Obecne centrum miasta składa się z dwu niegdyś oddzielnych miejscowości: starszej, Jastarni i powstałego później Boru. Bór to dzisiejsza wschodnia część miasta. Niegdyś granica między obu wsiami biegła wzdłuż obecnej ulicy Stelmaszczyka. Przystanek PKP Bór obecnie zlikwidowany, a usytuowany kiedyś między Helem a Juratą, nie miał nic wspólnego z tą miejscowością.

Czytaj dalej...


Kuźnica

27 wrzesień 2011r.

Kuźnica to miejscowość usytuowana jest w odległości 12 km od nasady półwyspu. W 1974 r. mieszkało tam 661 osób. Administracyjnie należy do miasta Jastarnia. Nazwa miejscowości po raz pierwszy występuje w 1570 r. w postaci Koszveldt. W 1627 r. wymienia się karczmarza z Kuczfelta.

Czytaj dalej...


Frombork

11 czerwiec 2012r.

Frombork (m., 1300 mieszk., połącz, kol. i aut. z Elblągiem i Braniewem, przystań żeglugi statków do Krynicy Morskiej, schr. PTTK, rest., p-ta) leży nad Zalewem Wiślanym na terenie woj. olsztyńskiego. Jest to punkt docelowy niezliczonych wycieczek turystycznych i naukowych, przybywających1 tu najczęściej z Gdańska i dlatego włączono go do tras turystycznych woj. gdańskiego. Frombork znajdował się na terenie plemienia pruskiego Warmów. Najstarsza wzmianka o osadzie pochodzi z ,1278 r. Wcześniej był tu pruski gród, na którego miejscu stanął w ,1278 r. zameczek obronny. Na miejscu drewnianej katedry zaczęto wznosić w 1329 r. murowaną, która dochowała się do dziś. W 1. 1329—42 wzniesiono prezbiterium, a budowę ukończono w 1388 r. Równocześnie kontynuowano

Czytaj dalej...